Raga Online

Raga Online

My Music Room

Khamaj

Raga Khamaj belongs to Khamaj Thaat. It is rendered in the late evening and uses all seven notes, six in the ascent and seven in the descent. It uses both komal (flat) and shuddha (full) Nishad, and all other notes are shuddha (full). The derivative ragas out of this structure are grouped under the broad head of Khamaj Thaat.

Jhinjhoti

Raga :Jhinjhoti
Thaat : Khamaj
Samay : Late Evening
Description :

Select Artiste Name Gharana Raga Structure Duration Action
Abir Hossain Seni-Shahjahanpur Jhinjhoti 51.12
Dinkar Panshikar Jaipur Jhinjhoti 25.16
Malhar Rakshit Seni-Shahjahanpur Jhinjhoti 35.16
Nayan Ghosh Synthesis Jhinjhoti Gat 29.40
NisarHussain Khan Rampur Sahaswan Jhinjhoti Tarana 10.29
Pushpraj Koshti Dagar Jhinjhoti
Ronu Majumdar Seni-Maihar Jhinjhoti 18.54
SharafatHussain Khan Agra Jhinjhoti 7.51
SharafatHussain Khan Agra Jhinjhoti Tarana 9.02
Shiv Kumar Sharma Synthesis Jhinjhoti 60
Subhra Guha Agra Jhinjhoti 3.31
VijayKumar Kichlu Agra Jhinjhoti 2.28
Powered by Experis IT