Raga Online

Raga Online

My Music Room

Jaipur


Jaipur Gharana

Essentially a taan-pradhaan gayaki with emphasis on "penchdar"( spiralling) taans, the Jaipur gharana revels in rare and "mishra" (mixed ) ragas.

 

Author - Alladiya Khan

Gharana Music


Select Artiste Name Gharana Raga Structure Duration Action
Alaka Deo Marulkar Jaipur Gauri 17.35
Arati Ankalikar Tikekar Jaipur Nand 16.21
Arati Ankalikar Tikekar Jaipur Nand 16.21
Ashwini Bhide Deshpande Jaipur Durga Tarana 5.00
Dhondutai Kulkarni Jaipur Kedar 28.32
Dinkar Panshikar Jaipur Jhinjhoti 25.16
Dinkar Panshikar Jaipur Shuddha Kalyan 22.56
Jayashree R Patnekar Jaipur Sampoorna Malkauns 24.49
Kesarbai Kerkar Jaipur Nat Kamod 4.17
Kesarbai Kerkar Jaipur Desi 4.43
Kesarbai Kerkar Jaipur Lalita Gauri 4.39
Kesarbai Kerkar Jaipur Nat Kamod 4.16
Kishori Amonkar Jaipur Bageshri 2.54
Mallikarjun Mansur Jaipur Khat 20.46
Manjiri Kelkar Jaipur Sorat 11.07
Nivrittibua Sarnaik Jaipur Malvi 14.11
Nivrittibua Sarnaik Jaipur Anandi 38.27
Padmavati Shaligram Jaipur Jayjaiwanti
Padmavati Shaligram Jaipur Kamod
Padmavati Shaligram Jaipur Poorvi
Padmavati Shaligram Jaipur Kafi Thumri
Padmavati Shaligram Jaipur Anandi 12.28
Shruti Sadolikar Katkar Jaipur Deshkar 4.29
Shruti Sadolikar Katkar Jaipur Basanti Kedar 15.53
Shruti Sadolikar Katkar Jaipur Asavari 5.14
Shruti Sadolikar Katkar Jaipur Gauri 5.10
Shruti Sadolikar Katkar Jaipur Gurjari Todi 5.31
Shruti Sadolikar Katkar Jaipur Lalit 6.12
Shruti Sadolikar Katkar Jaipur Sorat 5.10
Shruti Sadolikar Katkar Jaipur Dhaani 4.48
Shruti Sadolikar Katkar Jaipur Gorakh Kalyan 6.10
Shruti Sadolikar Katkar Jaipur Chandni Kedar 3.41
Shruti Sadolikar Katkar Jaipur Bhairavi 5.33
Shruti Sadolikar Katkar Jaipur Kafi 5.32
Shruti Sadolikar Katkar Jaipur Multani 4.31
Shruti Sadolikar Katkar Jaipur Nayaki Kanhada 4.53
Powered by Experis IT